Mannen Massage

Welkom bij Mannen Massage. Mannen van 40 jaar en ouder zoeken met elkaar naar nieuwe vormen van ontmoeten en verbinden. Massage geniet daarin een groeiende belangstelling. Mannen Massage is niet verbonden aan het homo of hetero zijn, leeftijd 18 jaar en ouder, of deskundigheid. Via “maatje” kunnen mannen  onderling afspraken maken.

Mannen Massage maakt gebruik van de massage praktijk van Massage Actief Breda.

Welcome by Men Massage. Men of 40 years and older search with each other to new forms of meet and connect. Massage enjoy a growing interest. Men Massage is not connected with gay or straight, age 18 years or older, or expertise. Via “maatje (buddy)” men can make individual appointments.

Men Massage uses the massage practice of Massage Active Breda. 

massageruimte

click for more pictures

  

Mannen Massage wordt gesponsord door Mannenwerk Breda